آخرین مقالات
Intercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group

چگونه گروه هتل های بین قاره ای موفق شد با استفاده از آموزش های گیمیفیکیشن اهداف فروش خود را بهبود بخشد ؟

images

در سال ۲۰۱۲ شرکت IHG شش نیاز برآورده نشده در گروه های کوچک و محل های برگزاری جلسات را شناسایی کرد. پس با شناسایی این موضوع شرکت به تعریف یک سری شاخص تفاوت ایجاد کننده ی رقابتی که از استانداردهای بخصوص این صنعت پیروی می کرد و جریان درآمدزایی را بهبود می بخشید پرداخت. این مورد نیازمند برنامه ریزی مجدد برای فروش و بازاریابی تیم های فروش بود. راه حل این مساله طراحی و ایجاد پورتال آموزشی متمرکز بود که با استفاده از بازیکاری طراحی شده و ۳ هدف را دنبال می کرد :

۱)     افزایش دانش صنعت برای رسیدن به اهداف فروش

۲)     تشویق به همکاری بین دارایی و بین جغرافیایی و همچنین اشتراک گذاری دانش بین نمایندگان فروش

۳)     افزایش درآمد حاصل از جلسات

درباره‌ی محسن عباسی

جوابی بنویسید