آخرین مقالات
یادداشتی دوستانه در مورد بازیکاری

یادداشتی دوستانه در مورد بازیکاری

چند وقت پیش به دعوت شرکت تعاونی پیشگامان یزد برای همایشی با موضوع بازیکاری به یزد دعوت شدم. برای من یزد همیشه دوست داشتنی بوده و هست و با اینکه اکثر ارتباطاتم با بچه های یزدی به دوستان یزدی ام در شریف محدود بوده اما به قاعده ی مشت نمونه ی خروار آن ها را یکی از صاف ترین و مهربان ترین مردمان ایران می دانم. علاوه بر سفر دلچسب نکته ی جالبی که توجهم را جلب می کرد خیزش شرکت های دانش بنیان در شهرستان ها به سمت مفاهیمی مانند بازیکاریست . به هر حال مدتیست که صنعت با واژه ی gamification آشنا شده و به آن چراغ سبزنشان داده است. حتی کسانی که این صنعت را رصد می کنند به رشد نمایی آن در ماه های اخیر اشاره دارند. نکته ی جذاب دیگر برای من این بود که شرکت هایی از جنس پیشگامان که سابقه و اعتبار خوبی دارند دغدغه ی های ناسیونالیستی مثل آموزش نیروهای بومی دارند که البته در نگاه اول به نظرم چیزی از جنس مسئولیت اجتماعی می آمد اما واضح است که آموزش نیروهای بومی در کنار توسعه ی دانش عمومی به طور غیر مستقیم ودر بلندمدت تاثیرات مثبت بر عملکرد این سازمان ها خواهد داشت. وقتی چند روز پیش این چند عکس را در سایت ها دیدم تصمیم گرفتم این نوشته را بنویسم تا هم کمی تنوع به مطالب دهیم و هم با شما خودمانی تر شده باشم. برخی از عکس ها از سایت دانشگاه یزد:

درباره‌ی کورش جمشیدی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد MBA دانشگاه خواجه نصیر طوسی ، سرپرست هسته ی مشاورین بازیکاری ایران در دانشگاه شریف ، مدیرعامل شرکت پویا سازان تجارت های نوین

جوابی بنویسید