آخرین مقالات

بایگانی نویسنده: مسعود اسعدی

اشتراک به خبردهی

وقتی میز شام هم بازیکاریزه می شود

سه ساله

آنچه می خوانید نمونه ی جالبی از بازی کاری در زندگی روزمره است.نویسنده این مطلب میز شام خانه خود را بازیکاریزه کرده و آن را شرح می دهد در لابه لای آن هم به ارائه توصیه هایی در مورد بازی کاری می پردازد. بیشتر بخوانید »

بهداشت و درمان را بازیکاریزه کنید

health care and Gamification

امروزه بازی‌کاری در صنعت بهداشت و درمان (health care) پیشرفت های قابل توجهی داشته که نشان از افق های بلند پیش رو برای پیوند این صنعت و تکنولوژی بازی‌کاری می دهد.در این مقاله کمی با نفوذ بازی‌کاری در این حوزه آشنا می شوید. بیشتر بخوانید »