آخرین مقالات
کتاب برای پیروزی

کتاب برای پیروزی

کتاب برای پیروزی : چگونه تفکر بازی گونه می تواند کسب و کارشما را متحول کند (For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business) نوشته ی Kevin Werbach و Dan Hunter است که با نگاهی آکادمیک و ساختارگرایانه به بررسی پدیده بازی و بازی کاری پرداختند.ورباق و هانتر معتقدند طراحان بازی تنها کسانی نیستند که می توانند از بازی سود ببرند و با نگاهی به بازی و تاریخچه و گستردگی آن ، مقوله ی بازی کاری را مطرح می کنند.

ورباق و هانتر در این کتاب به جایگاه روانشناسی و انگیزه های انسانی در بازی کاری نیز می پردازند.

کوین ورباق و دن هانتر هر دو حقوق خواندند و اولین کسانی هستند که ,واحد درسی به نام Gamification (بازیکاری) از طرف کالج وارتون دانشگاه پنسیلوانیا در coursera  تهیه کردند.

برای پیروزی

برای پیروزی

 

 

 
برای خرید کتاب:
http://www.amazon.com/For-Win-Thinking-Revolutionize-Business/dp/1613630239/ref=pd_sim_b_4

درباره‌ی کورش جمشیدی

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد MBA دانشگاه خواجه نصیر طوسی ، سرپرست هسته ی مشاورین بازیکاری ایران در دانشگاه شریف ، مدیرعامل شرکت پویا سازان تجارت های نوین

جوابی بنویسید