آخرین مقالات
نمونه‌های موفق بازی‌کاری در آموزش(بخش اول)

نمونه‌های موفق بازی‌کاری در آموزش(بخش اول)

بازی‌کاری آموزش در عمل

پتانسیل‌های زیادی در زمینه بازی‌کاری در آموزش وجود دارد. من باور دارم که انسان تمایل ذاتی به یادگیری دارد. با این حال، در این روزها بسیاری از سیستم‌های مدارس “در راه آموزش و پرورش قرار می‌گیرند”(مانع اهداف آموزش و پرورش می‌شوند).

اگر شما از کودکان بپرسید، “این چه کار است؟” خواهند گفت”مدرسه و مشق شب!” ، اما اگر شما از آنها بپرسید، “چه بازی؟” بسیاری از آنها خواهند گفت، “ودیو / بازی!”

به وضوح باید یک راه برای کمک به بچه ها از آنچه که از بازی یاد می‌گیرند وجود داشته باشد.برای همین است که بسیاری از محققین به دنبال ابزار یا تکنیکی جدید در بازی‌کاری در آموزش هستند.

چالش‌های آموزش مدرن شامل درگیرکردن دانش آموزان، حفظ توجه آن‌ها، و ایجاد حفظ نگرش مثبت در یک محیط پرورشی می‌باشد.کلید این اهداف رسیدن به محیط ارتباطی غنی است که هدف آن تشویق به بازخور و تقویت است ، که نه تنها این محیط بین معلم و دانش‌آموز است بلکه بین خود دانش‌آموزان نیز می‌باشد.این مکانیزم‌های اجتماعی جذب کننده ، با داشتن سطوح کنترل برای تشویق و نظم می‌توانند طرحی موثر برای ایجاد “سرگرمی و نشاط” در موقعیت‌های یادگیری باشند.

نمونه های زیر تعدادی از روش های مبتکرانه نشان می دهد که نه تنها برای بهبود فرایند یادگیری می‌باشد، بلکه برای تولید محیط های آموزشی موثر تر نیز مفید می‌باشد.

مثال ۱ از بازی‌کاری در آموزش:

DuoLingo: روش یادگیری زبان به وسیله ترجمه وب

Duolingo  یک همکاری گسترده ای آنلاین است که ترکیبی از یک وب سایت آموزش زبان رایگان با پلتفرم متون ترجمه شده توسط جمعیت شرکت کننده در آن وب است.

این سرویس طوری طراحی شده است که با کمک به ترجمه وب‍سایت ها و مستندات سایت می‌توان زبان موردنظر را به صورت آن‌لاین یادگرفت.مبتدی‌ها با جملات ساده و پایه‌ای از وب شروع به ترجمه می‌کنند ، درحالی که کاربران پیشرفته جملات پیچیده‌تری را دریافت می‌کنند.به عنوان پیشرفت و ترقی کاربران جملات پیچیده‌تری را درخواست می‌کنند.

در هر مورد Duolingo  ابزار یادگیری و ترجمه برای کمک به دانش آموز برای درستی درک و حفظ کلماتی که با آن روبرو می شوند را فراهم می کند.هر دانش‌آموز با ارایه بازخورد براساس کیفیت درک و یادگیری ترجمه فرد دیگر ، به آن رای می‌دهد. ترجمه با بالاترین امتیاز برای هر جمله برای مشاهده عمومی در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

هرگاه دانش‌آموزی زبانی را یاد بگیرد ، آن‌ها امتیاز مهارت در اتمام آن زبان را کسب می‌کنند. درس‌ها مرتبط با مهارت برای  یادگیری زبان موردنظر زمانی با موفقیت به اتمام می‌رسد که تعداد مشخصی ترجمه داده شده کامل شود.

همچنین این سایت دارای المان‌های زمانی است که در آن اگر دانش‌آموز بتواند متن را به موقع و به درستی تمام کند هم امتیاز مهارت و زمان را بدست می‌آورد.ترجمه نادرست و تاخیر در ترجمه یعنی از دست دادن امتیاز است.

این سیستم سازگار است ، یعنی این سیستم هر تست ، ترجمه ، درس تمام شده و …که برای ارایه بازخورد به سایر دانش‌آموزان برای انجام هرچه بهتر تکالیف ترجمه و یا برنامه درس‌های آینده داده می‌شود را رسیدگی می‌کند.تمام این‌ها باعث شده است که این وبسایت نمونه‌ای موفق در بازی‌کاری در آموزش باشد .

در هفته‌های بعد با نمونه‌های موفق بیشتری از بازی‌کاری در آموزش آشنا می‌شوید.

منبع:

http://www.yukaichou.com/gamification-examples/top-10-education-gamification-examples/

درباره‌ی ابراهیم آریان

جوابی بنویسید